Zaproszenie na szkolenie online

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online z częścią praktyczno- warsztatową w postaci filmu instruktażowego i/lub transmisji on-line  pn.„Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Zadanie będzie przeprowadzone w dwóch etapach:

I etap część teoretyczna online: 10.07.2020 r . godz.: 11:00 – 14:00 podczas której omówione zostaną następujące tematy:

  1. wprowadzenie do serowarstwa, technologia produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających,
  2. biopreparaty i dodatki wykorzystywane w produkcji serów,
  3. wady serów dojrzewających

II etap część warsztatowa/ film instruktażowy: 17.07.2020 r. godz. 11:00-14:00 podczas której zostaną przedstawione następujące tematy:

  1. etapy produkcji serów podpuszczkowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, docelowa liczba uczestników 20 osób. Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a także przedstawicieli podmiotów doradczych.

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl do dnia: 07.07.2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143