„Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

Odpowiednie przygotowanie polskiego rolnictwa w obliczu trwających zmian klimatycznych to zadanie niezwykle istotne. Wiąże się z zaangażowaniem zarówno administracji wszystkich szczebli jak i użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na gospodarkę wodną na obszarach wiejskich. Wobec nawracających okresów suszy, woda staje się wspólnym dobrem, o które należy dbać szczególnie i wielokierunkowo. To właśnie od szeroko rozumianych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego jak i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym, zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju”.

Odpowiednie przygotowanie polskiego rolnictwa w obliczu trwających zmian klimatyczne to zadanie niezwykle istotne. Wiąże się z zaangażowaniem zarówno administracji wszystkich szczebli jak i użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na gospodarkę wodną na obszarach wiejskich danego obszaru. Wobec nawracających okresów suszy, woda staje się wspólnym dobrem, o które należy dbać szczególnie i wielokierunkowo.  To właśnie od szeroko rozumianych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego jak i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. „Racjonalna gospodarka wodna wymaga uwzględnienia wszystkich potrzeb mieszkańców, ze szczególnym, zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju”.

Pierwsze spotkanie w ramach operacji  „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich mamy już za sobą – odbyło się 30 czerwca br. w Kamieniu Śląskim, gdyż pilotażem został objęty powiat krapkowicki. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Byli to przedstawiciele doradztwa rolniczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółek wodnych, Izby Rolniczej, Lasów Państwowych, świata nauki, rolnicy, właściciele stawów rybnych oraz Związek Śląskich Rolników. Podczas spotkania szeroko omówiono m.in.  problemy z jakimi borykają się urzędnicy oraz rolnicy w zakresie gospodarowania wodą np. funkcjonowanie spółek wodnych, możliwości pozyskania wsparcia finansowego, procedury pozyskania pozwoleń, opinii i in. dokumentów niezbędnych przy realizacji danego zadania, zasady korzystania z wód, legislacja. Soje spostrzeżenia i cenne uwagi nakreślili również przedstawiciele z uczelni opolskich.

Spotkanie było niesłychanie owocne, gdyż przedstawiona została diagnoza stanu przez przedstawicieli podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną w powiecie krapkowickim. Padły również konkretne oczekiwania co do dalszej współpracy.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na połowę wrześnie w miejscowości Brożec
w Spichlerzu.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje: Kamila Niedzielska, Joanna Palij, Renata Wojas, Stefan Wacław,
nr tel. 77 4437111