Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. ”Przewodnik po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2020”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wydanie publikacji pn. ”Przewodnik po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2020”.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: 31 lipiec 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 17 000,00 zł

Forma realizacji operacji: publikacja 

Liczba uczestników: 450 (producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję roślinną na terenie województwa opolskiego i województw ościennych oraz osób zainteresowanych, a także firmy nasienne, chemiczne i nawozowe współpracujące z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.), przewodnik będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie OODR Łosiów.

Cel: Celem napisania Przewodnika po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2020  jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Przewodnik ten, będą zawierać wszystkie informacje dotyczące doświadczeń prowadzonych  na polu OODR w Łosiowie. Celem doświadczeń polowych jest porównanie zastosowanych środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, biostymulatorów i nawozów dolistnych różnych firm chemicznych. Przewodnik będzie zawierał spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkich zabiegów ochrony roślin, które były zastosowane od początku wegetacji roślin. Producent rolny, nie tylko skorzysta z przewodnika, ale będzie mógł do nich wrócić w każdej chwili, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie prawidłowej agrotechniki oraz doboru odpowiedniej odmiany do siewu.

 Dodatkowych informacji udziela: Mateusz Krok  tel. 77/44 37 127 mateusz.krok@oodr.pl