Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje cykl spotkań w ramach realizacji operacji: ” Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: powiat krapkowicki, głubczycki, strzelecki, oleski

Termin realizacji operacji: czerwiec – grudzień 2020r.

Forma realizacji operacji:  spotkania tematyczne, raport, film krótkometrażowy

Liczba uczestników: 120 (koordynator LPW, doradcy ds. wody, rolnicy, przedstawiciele podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną)

Cel: Projekt ma na celu przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wobec panujących susz i braków wody, staje się ona dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym i w tym kontekście jej zasoby powinniśmy traktować jak dziedzictwo, ponieważ od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś.

W dobie zachodzących zmian klimatycznych problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej będzie się nasilał (mniejsza suma opadów, wysychanie cieków). Chcąc podjąć działania w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodą niezwykle ważne jest pozyskanie informacji na temat:

  • zasobów wodnych na danym terenie,
  • prognoz meteorologicznych w bieżącym sezonie wegetacyjnym,
  • szacowania zużycia i analizy tempa odzyskiwania wód.

 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl