Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.: ” System retencji rozproszonej jako element gospodarowania wodą”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje poradnik online /samouczek pn.:” System retencji rozproszonej jako element gospodarowania wodą” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji:  10 lipiec 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 4700 zł

Forma realizacji operacji:  poradnik online/samouczek

Cel: Celem projektu  jest zaproponowanie sposobów gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych w elastycznych systemach rozproszonych, dostępnych nie tylko dla każdego gospodarstwa domowego, ale także firm i zarządców budynków, dróg itp. Ponadto poradnika będzie przedstawienie powiązań rocznego cyklu opadowego z trendami długofalowymi i możliwościami wpływania na ograniczanie ryzyka powodzi i zmniejszania sutków suszy w oparciu o zmiany zagospodarowania terenu oraz mikroinwestycje funkcjonujące w obszarze filozofii “zero waste”.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas. Tel.  77 4437143 e-mail: renata.wojas@oodr.pl