Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.:” Szkolenia e-learnigowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje operację własną pn.:” Szkolenia e-learnigowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” w ramach operacji realizowane będą następujące zakresy tematyczne: 

  • „Agroturystyka jako innowacyjny kierunek rozwoju obszarów wiejskich”
  • „Wykorzystanie internetu i socjal mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”
  • „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”
  • „Źródła finansowania innowacji w agroturystyce”
  • „Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce”

Miejsce realizacji operacji: on-line

Termin realizacji operacji: I-IV kw.  2020 r. oraz I-II kw 2021 r. 

Forma realizacji operacji:  szkolenia e-learningowe

Liczba uczestników: 125   (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego)

Cel: Celem projektu jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego i agroturystycznego.  Zapoznanie z możliwością prowadzenia działalności  agroturystycznej w celu zróżnicowania źródeł utrzymania i zwiększenia dochodów gospodarstwa rolnego.  Przybliżenia możliwości wdrożenia zasad projektowania oferty gospodarstwa rolnego i agroturystycznego zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta, a także sposobami promocji przygotowanej oferty za pomocą znanych platform społecznościowych, możliwości  wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i agroturystycznym. 

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143  renata.wojas@oodr.pl