Zaproszenie na spotkania tematyczne pn.: “Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie””

 

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje spotkania tematyczne                                
 ph.  ” Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie” 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy Partnerów zarejestrowanych w bazie Partnerów SIR, potencjalnych partnerów, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, rolników oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

Termin: 

*24.06.2020 r., godzina rozpoczęcia: 13:00 – dot. ”Powołania opolskich zespołów tematycznych ds. innowacji w rolnictwie w zakresie hodowli bydła mlecznego”

*25.06.2020 r. godz. 8:30 – dot. ”Krótkich łańcuchów dostaw jako innowacyjnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich”

*15.10.2020 r. godz. 9:300 – dot. “Organizacji łańcuchów żywnościowych w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w KŁD”

Miejsce docelowe: OODR Łosiów – Pałac, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 51 osób.

Szczegółowe informacje pod nr tel.  501 318 166