Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.:” Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie online z częścią praktyczno – warsztatową w postaci filmu instruktażowym i/lub transmisją on–line  pn.:” Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji:  lipiec 2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 18000,00 zł

Forma realizacji operacji:  szkolenie online, film instruktażowy- transmisja online

Liczba uczestników: 20  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego)

Cel: Celem szkolenia jest wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opolszczyzny. Zapoznanie drobnych przetwórców (tj. farmerów, gospodyń, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne) oraz sympatyków serowarstwa z technologią i specyfiką produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających oraz możliwościami wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143  renata.wojas@oodr.pl