Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Terapie roślinne w profilaktyce zdrowotnej- szansą na innowacyjne wykorzystywanie surowców zielarskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje film instruktażowy, skrypty: pn. „Terapie roślinne w profilaktyce zdrowotnej- szansą na innowacyjne wykorzystywanie surowców zielarskich”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: lipiec 2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 15000,00 zł

Forma realizacji operacji: film instruktażowy, skrypt.

Cel: Celem operacji jest pobudzenie  świadomości mieszkańców wiejskich na temat możliwości wszechstronnego wykorzystywania surowców zielarskich oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodu poprzez innowacyjne podejście do zakorzenionych w tradycji metod leczenia terapiami roślinnymi.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143  renata.wojas@oodr.pl