Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.: „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: Łosiów, ul. Główna 1.

Termin realizacji operacji: czerwiec-październik 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 6 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  spotkanie tematyczne

Liczba uczestników: 51 (Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni partnerzy, przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy)

 

Celem operacji jest powołanie zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie m.in. poprzez identyfikację potrzeb i problemów

 

Dodatkowych informacji udziela: Mariusz Drożdż, tel. 77/44 37 142, mariusz.drozdz@oodr.pl.