Zaproszenie na szkolenie e-learningowe

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie e-learningowe 
pn.„Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań
w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych”  temat: „Agroturystyka jako innowacyjny kierunek rozwoju obszarów wiejskich”
w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji  – 24-30.07.2020 r.  

Tematyka szkolenia: zagadnienia dot. innowacyjnych zastosowań w agroturystyce, rolnictwie, ogrodnictwie, zielarstwie, sektorze rolno-spożywczym, marketingu. Przygotowane opracowanie będzie miało na celu zapoznanie uczestników z możliwością prowadzenia działalności agroturystycznej w celu zróżnicowania źródeł utrzymania i zwiększenia dochodów gospodarstwa rolnego. Przekazane zostaną zasady projektowania oferty agroturystycznej zgodnej z charakterem wiejskości i potrzebami potencjalnego klienta,  a także sposobami promocji oferty agroturystycznej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 20 osób. Zapraszamy rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów turystycznych z terenów wiejskich,  doradców rolniczych, przedsiębiorców, mieszkańców terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego.

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl

do dnia: 20.07.2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143