Zaproszenie na szkolenie online pn. “Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online
pn.: ”Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych
i agroturystycznych” temat “Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”  w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci
na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 07-18.12.2020 r. online

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników 20 osób.

Zapraszamy rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradców rolnych, przedsiębiorców, mieszkańców terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracowników jednostek doradztwa rolniczego.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu

i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego. Platformy społecznościowe m.in.: blogi, mikroblogi (np. Twitter) społeczności kontentowe (np. YouTube), serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram) dają możliwość prowadzenia aktywnych
i aktualnych działań promocyjnych. Oprócz możliwości promowania swojej działalności prowadzący gospodarstwo ma możliwość komunikowania się i utrzymywania kontaktu z potencjalnymi klientami. Szkolenie przedstawia najbardziej znane platformy społecznościowe, wskazuje ich cechy
oraz możliwości ich wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl   do dnia: 03.12.2020 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143