“Innowacyjne elementy oferty turystycznej jako narzędzie rozwoju Opolszczyzny”

W dniu 19.11.2020 r. odbyło się webinarium podsumowujące realizację operacji pn. „Innowacyjne elementy oferty turystycznej  jako narzędzie rozwoju Opolszczyzny” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Operacja zakładała realizację 3 filmów, opracowanie 2 skryptów oraz przeszkolenie łącznej liczby 25 osób. Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyww zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych. W filmach przedstawiono  możliwości jakie można wprowadzić w oferowanych produktach turystycznych, podpowiedzi jak wykorzystać potencjał obiektów turystycznych, a także możliwości ulepszenia procesu obsługi klientów i zachęcenia do odwiedzania danego regionu.

Skrypty do pobrania: 

SKRYPT Krótkie łańcuchy dostaw. Przegląd form działalności, proces rejestracji, zarys wymagań weterynaryjnych

SKRYPT Zastosowanie ziół w kosmetyce

Poniżej zachęcamy do obejrzenia filmów: