Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie online pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: marzec 2021 r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie online

 

Odbiorcy: hodowcy bydła mlecznego, rolnicy indywidualni działający na terenie województwa opolskiego, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek tel. 77 44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl