Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.:” Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie
 pn.:” Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” temat „Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: 08-12.02.2021 r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie e-learningowe

Uczestnicy:  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego)

Cel: Celem szkolenia przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynia się do podniesienia świadomości a także wpłyną na potrzeby realizacji wspólnych działań na terenach rolniczych i zalesionych. Szkolenie wpisuje się w zobowiązania Polski wobec UE a tym samym będzie miało wymierny wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymianę doświadczeń miedzy nauką a praktyką.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143  renata.wojas@oodr.pl 

Poniżej karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i przesłać na adres mailowy.

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa SIR