Zaproszenie na konferencję online pn.: „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje konferencję online pn.: „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Termin realizacji: 25.02.2021 r., online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników: 60 osób.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji: mieszkańców województwa opolskiego –  rolników i producentów rolnych, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, przedstawicieli samorządów i naukowych, laureatów konkursów.

Celem zadania będzie rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Wdrażanie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska ( wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt).Uczestnik szkolenia może uzyskać zaświadczenie – należy wypełnić pkt. 5 w karcie zgłoszenia.

W celu rejestracji należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej)
i przesłać na adres e-mail: joanna.palij@oodr.pl  w terminie do 19.02.2021 r.

Na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail prześlemy Państwu link aktywacyjny
na konferencję online.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Palij tel. 77 44 37 130, joanna.palij@oodr.pl.

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – word

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – pdf