Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Rolnictwo precyzyjne w praktyce”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje zrealizować film krótkometrażowy w ramach realizacji operacji „Rolnictwo precyzyjne w praktyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie,

Termin realizacji operacji: marzec – kwiecień 2021,

Forma realizacji operacji: film krótkometrażowy.

Cel: Celem operacji jest propagowanie wśród producentów rolnych innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści, które można uzyskać wprowadzając w gospodarstwie systemy rolnictwa precyzyjnego. Realizacja filmu, który przedstawi niektóre aspekty stosowania metod precyzyjnych w produkcji rolniczej, ma za zadanie podnieść świadomość wśród rolników i pokazać, że wprowadzanie zmian w gospodarowaniu jest niezbędne zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych.

Rolnictwo XXI wieku, charakteryzujące się wysoką intensyfikacją, wymaga poszukiwania przez producentów rolnych różnych rozwiązań w produkcji rolniczej, warunkujących zmniejszenie kosztów produkcji oraz mających pozytywny wpływ na środowisko, niesie potrzebę pokazywania innowacyjnych możliwości w tym zakresie. Jednym ze sposobów osiągnięcia ww. korzyści jest wprowadzenie metod rolnictwa precyzyjnego.  Film zrealizowany w ramach operacji będzie dobrym narzędziem, które pozwoli dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

 

Dodatkowych informacji udziela: Ewelina Stalska, tel. 77/4437127 ewelina.stalska@oodr.pl