Zaproszenie na szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 16.03.2021 r., online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników: 30 osób.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: hodowców bydła mlecznego, rolników indywidualnych działających na terenie województwa opolskiego, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Uczestnik szkolenia może uzyskać zaświadczenie – należy wypełnić pkt. 5 w karcie zgłoszenia.

W celu rejestracji należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej)
i przesłać na adres e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl w terminie do 12 marca 2021 r.

Na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail prześlemy Państwu link aktywacyjny
do szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek, tel. 77 44 37 129, katarzyna.mazurek@oodr.pl 

Program szkolenia

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – word

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – pdf