Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie

12-13 września 2016 r.
Ogólnopolska konferencja pn.:

“Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”

Celem konferencji jest:

  • wymiana wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie,
  • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na obszarach rolniczych,
  • nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, doradztwem, rolnikami, instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem wodą oraz samorządami terytorialnymi.

Miejsce konferencji:
Hotel Lamberton
ul. Poznańska 492
Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego

Program Konferencji

Zapisy na Konferencję