Innowacyjne gospodarowanie wodą w rolnictwie

W dniach 12-13 września br. w Ołtarzewie odbyła się ogólnopolska konferencja pn.: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program konferencji podzielony na dwa dni, obejmował sesje plenarne – I dzień oraz sesje tematyczne – II dzień, w tym: problemy hydrologiczne, agrotechnika, produkcja roślinna. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych środowisk, m.in.: wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, samorządu terytorialnego, instytutów badawczych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ale także rolnicy i przedsiębiorcy.

Tematyka poszczególnych prelekcji pierwszego dnia nawiązywała do zarówno do zasobów wodnych Polski, doskonalenia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, jak i systemu monitoringu suszy, czy innowacyjnych metod tworzenia małej retencji. Z kolei drugi dzień konferencji to między innymi rola i znaczenie małych budowli melioracyjnych w kształtowaniu zasobów wodnych w zlewniach niezurbanizowanych, potrzeby w zakresie odbudowy i budowy systemów drenarskich, ale także rola agrotechniki w poprawie gospodarki wodnej roślin, wpływ glebowej materii organicznej na gospodarkę wodną gleb oraz deficyty wody i potrzeby nawodnień roślin uprawnych w Polsce.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż przedmiotowa konferencja zorganizowana został w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zatem początek spotkania należał do koordynatorów SIR-u na poziomie krajowym (Marcin Adamczyk, Iwona Obojska) i wojewódzkim (Dariusz J. Sitko), którzy zaprezentowali tworzenie Sieci, jako instrumentu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

dsc_0090 dsc_0073 dsc_0103dsc_0167