Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji

Wyjazd studyjny pn.: “Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji”.

Operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Termin wyjazdu studyjnego: 14-20 listopada 2016 r.