Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

Szkolenie pn.: “Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”.

Operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Termin szkolenia: 15-17 listopada 2016 r.