Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”, które odbędą się w dniach 21-22.11.2016r lub 24-25.11.2016r. w Przysieczy, ul.Stawowa 2, Ośrodek Turystyczno- Rekreacyjny Lipińska Anna.

Szkolenie umożliwi przedstawienie podstawowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucyjnych. Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane przykładami innowacyjnych inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Szkolenie odbywać się będzie w cyklu dwudniowym (14 godzin lekcyjnych).

Podczas warsztatów przewiduje się obszary tematyczne:

  • obsługę rynku zbytu produktów żywnościowych i z obszarów wiejskich, w tym:
  • działalność marketingową;
  • obsługę klienta;
  • budowanie potencjału sprzedaży;
  • aspekty prawno-organizacyjne i innowacyjne, w tym:
  • prawne i organizacyjne podstawy działalności gospodarczej;
  • innowacyjność w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Grupą docelową przedmiotowych warsztatów będą m.in.: doradcy rolni, osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą oraz osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat udziału z wyszczególnieniem podejmowanej tematyki.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia w formie warsztatów będzie można znaleźć na stronie www.archiwum-sir.oodr.pl, lub można uzyskać pod nr. Tel. 774125327 wew.237, lub e-mail renata.huk@oodr.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.