Działanie “Współpraca”

Dnia 5 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo na stronie:

https//www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/251/1