Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

W dniu 26 stycznia 2017 r. na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https//www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-Sieci-Obszarow-Wiejskich ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie dla partnerów KSOW na wybór operacji do realizacji w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016–2017.

W związku z powyższym 27 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.oodr.pl ukazało ogłoszenie, o którym wyżej mowa wraz z załącznikami.