Rolnictwo precyzyjne w Kamieniu Śląskim

W dniach 13-15 lutego bieżącego roku na Zamku w Kamieniu Śląskim czyli w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Sanktuarium Św. Jacka) odbyła się doroczna konferencja rolnictwa precyzyjnego, cyfryzacji gospodarstw rolnych oraz innowacji w rolnictwie.

Poruszono i przedstawiono ponad trzydzieści tematów zagadnień bezpośrednio związanych z problematyką rolniczą i zagadnieniami pochodnymi. Prelegentami byli znakomici naukowcy z polskich uczelni rolniczych oraz specjaliści i wybitni fachowcy w swoich dziedzinach z Polski, Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Organizatorami konferencji były firmy: Agrocom Polska z Żędowic (powiat Strzelce Opolskie), 365FarmNet z Berlina oraz Claas Polska Sp. z o.o. z Niepruszewa koło Poznania.

Ponad 120 uczestników konferencji miało okazję zapoznać się między innymi z nowymi możliwościami bezpłatnej kartoteki polowej w wersji elektronicznej, czyli dostępnego dla każdego gospodarstwa rolnego, bez względu na powierzchnię i bez ograniczeń czasowych programu komputerowego 365FarmNet (Dr Joerg Ruehle, Monika Cieniawska – 365FarmNet). Program ten stanowi też podstawę do dodatkowych funkcji, które to zostały premierowo przedstawione w Kamieniu Śląskim. Chodzi o możliwość rejestracji czasu pracy ciągnika i maszyny na polu, wewnątrz gospodarstwa oraz podczas dojazdu do pola. Wszystko odbywa się za pomocą niewielkiego, trwałego urządzenia 365Activebox zamontowanego na ciągniku i maszynie towarzyszącej lub np. przyczepie. Smartfon traktorzysty rozpoznaje poszczególne urządzenia 365Activebox, sprzęga je z sobą, lokalizuje i zapisuje parametry czasu i położenia. Jest też funkcja rozpoznawania np. przyczep objętościowych przy odbiorze zbieranej masy zielonej z sieczkarni polowej czy też nasion z kombajnu zbożowego (Thinus Glitz – 365FarmNet). Program 365FarmNet wspomaga również prowadzenie gospodarstwa w zakresie produkcji zwierzęcej.

Najnowsze rozwiązania jazdy automatycznej (CLAAS GPS PILOT) wspieranej za pomocą ogólnopolskiej sieci korekcyjnej ASG-EUPOS, system automatycznego zawracania na polu i wielofunkcyjność dedykowanych terminali (system ISOBUS) to tematyka kolejnych wystąpień (Krzysztof Gomolla – Agrocom Polska). Podobnie jak najbardziej rozbudowany i najstarszy na rynku rolniczym system monitorowania i optymalizacji pracy maszyn i ciągników rolniczych – CLAAS TELEMATICS (Jarosław Adamczak – Claas Polska).

Rozwiązania dotyczące optymalizacji nawożenia azotowego wspieranego za pomocą sensorów satelitarnych – system SatAgro.pl, naziemnych sensorów CLAAS CROP SENSOR ISARIA, czy też za pomocą zobrazowań zbieranych za pomocą dronów – czyli niskopułapowych bezzałogowych obiektów latających – to zakres dużego bloku wystąpień, niezwykle aktualnych. Z satysfakcją możemy się pochwalić, że to właśnie w województwie opolskim te systemy zostały uruchomione po raz pierwszy i skutecznie od wielu lat wspierają ekonomiczne i dopasowane do środowiska nawożenie na wielu tysiącach hektarów (Krzysztof Gomolla, Jerzy Koronczok – Agrocom Polska oraz dr hab. Inż. Grzegorz Kulczycki – UP Wrocław). Premierowo zostało też przedstawione zastosowanie CLAAS CROP SENSORA ISARIA do zróżnicowanego i rozsądnego zwalczania zbędnej roślinności na użytkach rolnych (Grzegorz Wieszołek, dział doświadczeń Nufarm Polska Sp.  o.o.). Temat stosowania nawozów oraz najbardziej dopasowanej obsługi rolników objaśniali specjaliści z GRUPY AZOTY.

Wizję digitalizacji – cyfryzacji zdarzeń w wielowymiarowym rolnictwie, procesów łączenia różnych danych i procesów występujących w gospodarstwie rolnym – nazywanych niekiedy Rewolucją Przemysłową 4.0 oraz czekającej nas w tym zakresie przyszłości przedstawił szef firmy Claas E-Systems dr Joachim Stiegemann.

Metody pomiarów, obserwacji i tworzenia modeli prognozy pogody to wiodąca myśl wykładów naszego gościa dr Karla G. Gutbrod z firmy Meteoblue ze Szwajcarii. Okazuje się, że w przedziale ostatnich 30 lat precyzja – dokładność prognozy pogody dla obszarów naszej części Europy wzrosła z 50-70% do nawet 98% dla prognozy 3- dniowej, a z 40-60 % przed trzydziestoma laty do 80-90% dla prognozy 5-dniowej.

Możliwość analizy swoich upraw, ich kalkulacji i zastosowania tych obliczeń w specjalnej aplikacji menadżer zysków firmy SAATBAU PREISGUT to kolejne premierowe wydarzenie na konferencji przedstawione przez dr Martina Ziegelbäck. Już wkrótce taka aplikacja będzie zintegrowana z systemem 365FarmNet. Posiadając własne dane rolnik może za pomocą narzędzi i dzięki wsparciu SAATBAU PREISGUT samodzielnie uczestniczyć w sprzedaży swoich produktów – zbóż i rzepaku na giełdach terminowych w Europie. Stwierdzone jest, iż 80% rolników sprzedaje swoje produkty w momencie spadku cen. Aktualnie są już możliwości, aby się przed ryzykiem zmian cen zabezpieczyć.

Na temat różnych zależności składu mechanicznego gleby, wilgotności, zwięzłości i przewodności elektromagnetycznej swoje rozwiązania przedstawił specjalista austriackiej firmy Geoprosspectors pan Michael Kopecky. Niezbędne dane są mierzone i rejestrowane za pomocą skanera glebowego TOPSOIL MAPPER, który podczas jednego przejazdu rejestruje dane z czterech głębokości. Skaner ten został – PREMIEROWO także w ruchu – przedstawiony właśnie w Kamieniu Śląskim.

Uczestnicy konferencji otrzymali potężną dawkę informacji i wiedzy na temat różnych nowoczesnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego oraz kierunków rozwoju tejże gałęzi rolnictwa. Kierunki te są bardzo rozwojowe oraz innowacyjne. Do innowacji w rolnictwie, ich zastosowaniu oraz do możliwości wspólnego działania w ramach ogólnopolskiej Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) sprawnie i z sukcesem zachęcała pani Iwona Obojska – krajowy koordynator SIR przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Analizę naukową percepcji innowacji na obszarach wiejskich przedstawił dr inż. Stanisław Minta z UP we Wrocławiu.

Chaos – wyrażenie jak gdyby niepasujące do uporządkowanych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego – okazuje się być jedną z bardzo innowacyjnych metod określania bieżącego stanu upraw rolniczych i niezwykle istotnym elementem prognozowania zagrożeń upraw przez różnego rodzaju patogeny (dr hab. inż. Adam Ekielski – UP Lublin). Zaprzęgamy więc chaos do pracy w rolnictwie.

Trichogramma to łacińska nazwa kruszynka – naturalnego, biologicznego szkodnika dla omacnicy prosowianki. Aplikacja kruszynka za pomocą dronów w kukurydzy to przedmiot kolejnego zajmującego wykładu i premierowego pokazu dawkowania kapsułek zawierających jaja kruszynka za pomocą pneumatycznego wyrzutnika zamontowanego na profesjonalnym dronie (Annemarie von Kap-herr BIOCARE oraz Jerzy Koronczok – Agrocom Polska).

Praktyczne obniżenie szkodliwych gazów – poprawienie mikroklimatu w budynkach inwentarskich za pomocą mikrobiologicznych preparatów – przybliżyła nam pani dr inż. Żaneta Pruska z Politechniki Opolskiej.

Możliwości wykorzystania zmiennej głębokości pracy maszyn bezorkowych Koeckerling w oparciu o dane skanowania elektromagnetycznego gleby lub mapy plonów w oparciu o rozwiązania opracowane na Śląsku przedstawił dr inż. Grzegorz Wilczok – AGRO-SILESIA.

Zgromadzone osoby na konferencji z uwagą wysłuchały także wykładów nt.: rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w warzywnictwie i ogrodnictwie (dr inż. Piotr Chohura – UP Wrocław), siarki – pierwiastku decydującym o plonie roślin (dr hab. Marzena S. Brodowska – UP Lublin); teledetekcyjnej metody różnicowania uprawy jęczmienia ozimego (dr inż. Tomasz Czech UR Kraków); wspierania szacowania szkód w uprawach za pomocą dronów; precyzyjnych możliwości nawożenia i ochrony roślin za pomocą maszyn AMAZONE (Andrzej Borowiec –Amazone); rozwiązań uprawy pasowej (Hubert Pejka – Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.).

Uczestnicy mieli możliwość praktycznych ćwiczeń z programem 365FarmNet oraz systemem SatAgro.pl.

Dla ducha zebranych wykład o św. Jacku i jego historii mającej początek w Kamieniu Śląskim wygłosił ks. prałat dr Albert Glaesser, z kolei dzień później o chrześcijańskiej „instrukcji obsługi” miłości bliźniego wykład przedstawił ks. prof. zw. hab. Zygfryd Glaesser.