Izba Rolnicza o działaniu “Współpraca”

Izba Rolnicza w Opolu informuje o działaniu „Współpraca”

Izba Rolnicza w Opolu na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.opole.pl w artykule pt. „Brokerzy innowacji będą szukać rolników zainteresowanych współpracą” po raz kolejny zachęca do korzystania z działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dziękujemy bardzo za informowanie opolskich rolników o sprawach związanych z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) oraz o działaniu „Współpraca”.  Izba Rolnicza w Opolu jest Partnerem Sieci SIR, dlatego też zajmuje się promocją i opisywaniem ciekawych, innowacyjnych rozwiązań dot. rolnictwa, zachęcamy do odwiedzania ich strony internetowej.