Aktualizacja rozporządzenia dot. działania “Współpraca”

Informujemy, iż opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rozp. Dz.U. 2017r. poz.669