Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020

Przekazujemy Państwu Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej PROW 2014-2020, który w dniu 6.02.2017 r. został zaakceptowany przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW):

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

 

Podręcznik dostępny jest już na stronie internetowej MRiRW w zakładkach: