Dynamiczne warsztaty rolnicze

„Innowacyjne narzędzia w bieżącej praktyce
rolniczej czyli bądź mądrzejszy na polu i w biurze”
Hotel Pałac Łucja. Zakrzów, gmina Gogolin.
30 km od Opola.
Zapraszają firmy Saatbau Preisgut, 365FarmNet, Geoprospectros, SatAgro.pl oraz Agrocom Polska.
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 22 i 23.05.2017. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program jest jednakowy dla obydwu dni:

08.00 – 9.00 Rejestracja gości. Gorąca kawa na przywitanie.

09.00 – 11.00 Firma Saatbau Preisgut (Austria):
– Sposób funkcjonowania towarowych giełd terminowych
– Zabezpieczenie cen za pomocą kontraktów terminowych

11.00 – 11.20 Przerwa na kawę/ herbatę i kołocz śląski

11.20 – 11.50 Firma Saatbau Preisgut:
– Podstawa – różnica pomiędzy cenami zbóż a notowaniami giełdowymi

11.50 – 12.20 Firma 365FarmNet (Niemcy):
– Sprawne i precyzyjne prowadzenie dokumentacji polowej za pomocą urządzeń mobilnych. Analiza kartotek polowych, Cross Compilance, przegląd upraw, planowanie nawożenia, zużycie środków

12.20 – 12.40 Firma Geoprospectors (Austria):
– Rewolucyjne i bezinwazyjne pozyskiwanie danych na temat właściwości gleby takich jak rodzaj, struktura i wilgotność gleby – skaner glebowy TOPSOIL MAPPER

12.40 – 13.25 Pokaz praktycznego zastosowania skanera TOPSOIL MAPPER oraz grubera Vector firmy Koeckerling o zmiennej – automatycznej głębokości pracy na przylegających do Pałacu Łucja użytkach rolnych
13.25 – 14.10 Wspólny obiad śląski

14.10 – 15.10 Firma Saatbau Preisgut:
– Cena minimalna jako opcja zabezpieczenia nadchodzących zbiorów
– Lepsze gospodarowanie zbiorami dzięki narzędziu SAATBAU Profit Manager

15.10 – 15.30 Firma 365FarmNet:
– Zarządzanie czasem pracy ciągników i maszyn dzięki urządzeniu 365AktiveBox

15.30 – 15.50 Firma SatAgro.pl:
– Wykorzystanie bieżących zobrazowań satelitarnych dla optymalizacji nawożenia azotowego w sezonie wegetacyjnym 2017

15.50 – 16.50 Firma 365FarmNet, Saatbau, SatAgro, Geoprospectors:
– Ćwiczenia praktyczne z programem 365FarmNet, aplikacją SAATBAU Profit Menager oraz SatAgro.pl. Dla zainteresowanych

16.50 – … Popołudniowa kawa i zakończenie warsztatów

W Pałacu Łucja istnieje możliwość noclegu w komfortowych i wygodnych pokojach.