Wyjazd studyjny pn. “Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje wyjazd studyjny pn.: „Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej, doradców rolnych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

W ramach wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną tematy z zakresu możliwości finansowania  innowacyjnych wdrożeń dla rolnictwie tak, aby zwiększyć dochody w gospodarstwie.

Termin wyjazdu studyjnego: 20 września 2017 r.

Miejsce docelowe: Stajnia na Warszawskiej, ul. Warszawska 29 Głubczyce

Organizator zapewnia transport na trasie Łosiów – Głubczyce/Głubczyce-Łosiów, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 0 600 403 526, 77 44 37 156