Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dla województwa opolskiego

 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt.: “Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dla województwa opolskiego”   Program spotkania: 1) Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,                 Katarzyna Beleć – Ekspert ds. PROW 2014 – 2020   2) Tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych w aspekcie wymogów organizacyjno-prawnych, Maciej Buczek – Radca Prawny   3) Warunki i tryb finansowania operacji realizowanych przez grupy operacyjne w  ramach działania “Współpraca” objętego PROW …

Nauka dla praktyki – innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  organizuje w dniach 06-07 października 2016 r. w Łodzi konferencję  na temat  „Nauka dla praktyki – innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej” realizowaną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Zapraszamy do wzięcia udziału doradców ds. rolnictwa ekologicznego (koordynatorów) wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, doradców prywatnych jednostek doradczych, przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rolników …

Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie

12-13 września 2016 r. Ogólnopolska konferencja pn.: “Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie” Celem konferencji jest: wymiana wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na obszarach rolniczych, nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, doradztwem, rolnikami, instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem wodą oraz samorządami terytorialnymi. Miejsce konferencji: Hotel Lamberton ul. Poznańska 492 Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego Program Konferencji Zapisy na Konferencję