Nauka dla praktyki – innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  organizuje w dniach 06-07 października 2016 r. w Łodzi konferencję  na temat  „Nauka dla praktyki – innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji rolnej” realizowaną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 Zapraszamy do wzięcia udziału doradców ds. rolnictwa ekologicznego (koordynatorów) wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, doradców prywatnych jednostek doradczych, przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rolników – będących finalistami  Krajowego Konkursu na najlepsze gospodarstwo Ekologiczne w 2016 r.

Udział w  konferencji  jest bezpłatny. Jednostka delegująca lub uczestnik pokrywa jedynie koszt dojazdu  do Łodzi.   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zgłoszonych osób z poszczególnych instytucji.

Uczestnicy  zakwalifikowani  zostaną  poinformowani  o szczegółach  dotyczących organizacji konferencji.

Kartę zgłoszenia udziału w konferencji  należy przesłać do Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział  w Radomiu na adres radom@cdr.gov.pl lub fax.483654970  na załączonym formularzu do dnia 30 września 2016r.

Program Konferencji