Innowacje w rolnictwie – jednym z ważniejszych zadań doradztwa rolniczego

11 października br. na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiane były m.in. priorytetowe kierunki działalności jednostek doradztwa rolniczego

 

Od 20 sierpnia br., 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie wszystkie Ośrodki rozpoczęły pracę nad opracowaniem rocznego programu działalności na 2017 r. W celu zapewnienia spójności zadań realizowanych przez poszczególne ODR-y z najważniejszymi celami polityki resortu rolnictwa  wskazane jest określeniem wytycznych do tych programów.

 

Proponuje się, aby w programach działalności za najważniejsze zadania uznać:

  • Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji;
  • Doradztwo i upowszechnianie wiedzy na temat systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020, w tym zmian wprowadzonych ze skutkiem od 2017 r.;
  • Wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
  • Promowanie działań prośrodowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym;
  • Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi;
  • Działania na rzecz bezpieczeństwa żywności;
  • Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

[Źródło: https//www.minrol.gov.pl]