Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 12-13 października w Warszawie zorganizowało konferencję pn. „Innowacyjny rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich”.

Celem konferencji było zapoznanie się z prawnymi aspektami rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w szczególności z rozwojem energetyki prosumenckiej w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaprezentowane zostały innowacyjne technologie odnawialnych źródeł energii oraz możliwości optymalizacji kosztów energetycznych w gospodarstwach. Konferencja miała również na celu pobudzenie świadomości społecznej w zakresie samowystarczalności energetycznej gospodarstw i gmin.

Tematy, jakie zostały poruszone podczas konferencji to m.in.:

  1. Uwarunkowania rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich.
  2. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
  4. Optymalizacja kosztów energetycznych w gospodarstwach rolnych.
  5. Innowacyjne technologie odnawialnych źródeł energii
  6. Innowacyjne rozwiązania samowystarczalności energetycznej gmin.
  7. Źródła finansowania inwestycji wykorzystujące technologie OZE.

Konferencja zrealizowana została w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Patrycja Borkowska

OODR Łosiów

 

14826427_1280307072020509_395681401_n 14825798_1280307095353840_363787225_n