O SIR na spotkaniu branży rolno-spożywczej

W dniu 16 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył o się spotkanie branży rolno-spożywczej województwa opolskiego. Organizatorem spotkania było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy współudziale Ośrodka. W ramach  spotkania Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski wygłosili wykład nt. Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskiej oraz roli nauki w transferze wiedzy do praktyki.  

SIR w programie posiedzenia Zarządu Województwa Opolskiego

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 7 października 2015 r., Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opalskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił założenia prawne i projektowe związane z tworzeniem Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Jednocześnie Pan Dariusz Sitko zwrócił szczególną uwagę, na rolę jaką ma pełnić Ośrodek w budowaniu partnerstwa na rzecz innowacji w regionie.  

Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW 2014-2020 (WGR), które odbyło się w dniu 21 września 2015 r. Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, będący jednocześnie członkiem WGR, przedstawił informację o SIR i zadaniach które będzie wykonywał Ośrodek w ramach tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.