Partnerstwo dla rozwoju II – materiały szkoleniowe

W dniach 26-27 czerwca 2018 r. w Grudziądzu oraz w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Częstochowie, odbyły się szkolenia poświęcone działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowane przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizujących zadania na rzecz SIR.

W rekrutację uczestników szkoleń zaangażowali się brokerzy innowacji SIR, przyjeżdżając wraz z członkami potencjalnych Grup Operacyjnych EPI, z którymi współpracują. W wydarzeniach wzięły udział 123 osoby, w tym: rolnicy, przedstawiciele związków branżowych rolników i grup producentów rolnych, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz doradcy rolniczy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi przez moderatorów poszczególnych sesji poświęconych: Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, działaniu „Współpraca” PROW 2014-2020, planowanym zmianom rozporządzenia dotyczącego w/w działania oraz doświadczeniom z naboru pilotażowego.

Projekt „Partnerstwo dla rozwoju II” został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Do pobrania:

prezentacja SIR czerwiec 18

prezentacja Wspolpraca-czerwiec 2018 rok

prezentacja MRiRW czerwiec 18

prezentacja ARiMR czerwiec 18