Załącznik nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi produktów  wymienionych w Załączniku I do Traktatu UE przekazuję informacje o procedurze pozyskiwania opinii co do produktów tam wymienionych.

Produkty wymienione w  Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej można identyfikować za pomocą bazy Isztar prowadzonej przez Ministerstwo Finansów (www.isztar.mf.gov.pl). W bazie tej możemy doczytać „uwagi” lub/i „noty”. Z tych uszczegółowień możemy się dowiedzieć jakich produktów lub wariantów produktu nie uznaje się.

Dalej można się starać o opinie nt. proponowanego przez nas produktu. Można uzyskać niewiążącą informację taryfową, przy czym jest to opinia bezpłatna, nie można na jej podstawie importować lub eksportować produktu. Pytanie zadajemy mailowo do Krajowej Informacji Skarbowej lub do Urzędu Celno-Skarbowego. Czas oczekiwania jest krótki do ilu dni. Wartość tej opinii to informacja czy już taki produkt jest w bazie, jeśli tak to do kiedy ma opinię wiążącą na podstawie, której jego producent może wprowadzać do obrotu produkt.

Na potrzeby działania „Współpraca” należy uzyskać wiążącą informację taryfową. Wydaje ją tyko Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na podstawie wniosku pisemnego. Czas na wydanie opinii to do 120 dni. Wydana opinia jest bezpłatna i ważna trzy lata.

 

Link do wniosku o wydanie opinii:

https//www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/informacje-podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-taryfowa

Infolinia KAS tel. 22 330 03 30.