Szkolenie “Krótkie łańcuchy dostaw w rolnictwie – regulacje prawne i podatkowe”

 

W dniu 10.10.2018 r. w Opolu, w Restauracji Niebo w gębie odbyło się szkolenie ph. “Krótkie łańcuch dostaw w rolnictwie – regulacje prawne i podatkowe”. Organizatorem szkolenia był  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami byli rolnicy, producenci rolni, przedsiębiorcy z branży rolniczej, doradcy rolni. Podczas szkolenia zostały przeprowadzone wykłady nt.:

  • „Regulacje prawne i podatkowe – krótkie łańcuchy dostaw w rolnictwie” – Sylwia Parma – Sztolc
  • „Ewolucja i istota łańcucha dostaw” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
  • „Cechy charakterystyczne krótkich łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem specyfiki sektora rolno-spożywczego” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
  • „Zalety i wady krótkich łańcuchów dostaw” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk
  • „Perspektywy rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem specyfiki sektora rolno-spożywczego” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk

Ostatnim elementem szkolenia było wręczenie zaświadczeń oraz dyskusja, z której wynikało, że uczestnicy są bardzo zainteresowani dalszymi szkoleniami.