Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. „Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 23.10.2018 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 7 500,00 zł

Forma realizacji operacji: szkolenie

Cel : szkolenie ma za zadanie ułatwienie transferu wiedzy w zakresie oceny autentyczności produktów spożywczych, które są sferą działań zapewniających lepszą jakość oferowanych produktów. Konsumenci dokonujący wyboru żywności kierują się informacjami o jej jakości.