Zaproszenie na szkolenie pn. „Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie pn.

„Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu”

w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej, doradców rolnych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

Termin  i godziny szkolenia: 23.10.2018 r. godz. 9:00

Miejsce docelowe: Restauracja TRIO, ul. Wrocławska 120, 45-835 Opole

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 15 osób.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 0 600 403 526, 77 44 37 145

 

program szkolenia kolor