Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna

 

 

 

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.” Aktualna sytuacja producentów rolnych w zakresie organizacji sprzedaży zbóż i rzepaku” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

 

Termin realizacji operacji: 07.11.2018 r.

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 7 500,00 zł

 

Forma realizacji operacji: szkolenie

 

Cel: Wspieranie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.