„Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu” – szkolenie 23.10.2018 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 23.10.2018 r. w Restauracji TRIO w Opolu odbyło się szkolenie pn. „Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu”. Zadanie odbyło się w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dr nauk chemicznych Pani Izabela Jasicka – Misiak, która przedstawiła tematykę z zakresu:

  1. Polska Norma PN-88/A-77626 Miód pszczeli,
  2. Krajowe i światowe standardy dotyczące wymagań odnośnie właściwości organoleptycznych  i fizykochemicznych miodu (Norma Światowa, opracowana i zatwierdzona w 2001 r. przez Komisję Kodeksu Żywnościowego [Codex Alimentarius: Draft revised standard for honey 2001], Dyrektywa UE 2001/110 z późniejszymi zmianami,
  3. Analiza pyłkowa miodu,
  4. Współczesne, innowacyjne metody oceny autentyczności odmian miodu: (i) poszukiwanie związków chemicznych (markerów) dla konkretnej odmiany i pochodzenia geograficznego miodu, (ii) konstruowanie profili chemicznych w oparciu o konkretne klasy związków stanowiących „odcisk palca” poszczególnych miodów odmianowych, (iii) stosowanie technik metabolomicznych do różnicowania, autentykacji odmian i definiowania miejsca pochodzenia miodów.

W szkoleniu udział wzięło 15 osób zainteresowanych powyższą tematyka , głównie byli to rolnicy prowadzący gospodarstwa pasieczne, ale również osoby interesujące się zdrową żywnością i chęcią zaopatrywania się w produkty pszczele bardzo wysokiej jakości. Organizator szkolenia zapewnił uczestnikom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.