Zaproszenie ekspertów do współpracy w ramach EIP-AGRI

Sieć Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

  • – Robust and resilient dairy production systems,
  • – Agroforestry: introducing woody vegetation into specialised crop and livestock systems,
  • – Diseases and pests in viticulture.

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższym zakresie mogą składać aplikacje do dnia 11 lipca br. Członkami Grupy mogą być: rolnicy, leśnicy doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.
Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych.

Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy, podczas tego okresu członkowie Grupy spotykają się dwukrotnie.

Więcej informacji o naborze znajdziecie Państwo na stronie:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20160607calltext_fg21_23.pdf

Natomiast więcej informacji na temat Grup Focusowych na stronie:
https//ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.