Przystanek Bieszczady SIR  

W dniach 25-28 czerwca 2016 pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – organizatora przedsięwzięcia – wzięli udział w wyjeździe studyjnym do województwa podkarpackiego – Rolnictwo, Innowacje, Ekoenergetyka, Ochrona Środowiska Naturalnego, Dziedzictwo Kulturowe.

Celem wyjazdu były przede wszystkim:

  1. Wymiana doświadczeń pomiędzy dwoma Ośrodkami w zakresie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
    w tym udział w Targach Rolniczych w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale;
  2. Działania poznawcze środowiska naturalnego województwa podkarpackiego, których zakres obejmował: zróżnicowanie ukształtowania terenu
    i warunków naturalnych oraz dziedzictwo kulturowe będącego świadectwem wielonarodowości i wielowyznaniowych tradycji ziemi bieszczadzkiej;
  3. Poznanie warunków hydroenergetycznych i technicznych funkcjonowania zespołu dwóch elektrowni wodnych na sztucznym zbiorniku wodnym na rzece San w województwie podkarpackim. Zespół EW Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych na dopływie naturalnym zapory betonowej. Moc zainstalowana wynosi 200 MW. Górny zbiornik elektrowni tworzy największe w Polsce sztuczne jezioro;
  4. Zapoznanie się z pracą elektrociepłowni trigeneracyjnej na biomasę, produkującą ciepło, energię elektryczną oraz wodę lodową do systemu klimatyzacji. Hotel Arłamów, bo o nim mowa, jest najnowocześniejszym i największym tego typu obiektem w Polsce, jednym z niewielu w Europie.
  5. Udział w seminarium pn.: „Gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich”, które odbyło się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Tematyka seminarium, oprócz głównego obszaru – gospodarki wodnej – obejmowała także strategię działania podkarpackiego Funduszu z perspektywą do roku 2020 oraz przedstawienie innowacji w rolnictwie w nowym okresie programowania PROW 2014-2020, w tym projekcję reportażu pochodzącego z Krajowego Kongresu Naukowo-Technicznego „Innowacje w Rolnictwie”.

00000 0 00 000 0000