Konferencja promująca innowacyjność i dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych, biorących udział w konkursie AgroLiga 2016

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

26 czerwca 2016 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się konferencja promująca innowacyjność
i dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych biorących udział w konkursie AgroLiga 2016. Operacja została zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW SIR Województwa Opolskiego na lata 2016-2017.

Wśród nagrodzonych gospodarstw najwięcej innowacji odnotowano w produkcji roślinnej. Związane były one ze stosowaniem nowych gatunków i odmian roślin bardziej plennych, odpornych na choroby, niekorzystne warunki przyrodnicze oraz nowych nawozów i środków ochrony roślin. W wielu gospodarstwach podejmowano próby uprawy bezorkowej, stosowano racjonalne nawożenie oparte o analizę gleby i plan nawozowy. Innowacje dotyczyły również modernizacji posiadanego parku maszynowego – związanego z precyzyjnym nawożeniem i ochroną roślin. W zakresie produkcji zwierzęcej wprowadzano nietradycyjne pasze
i dodatki mineralne. Inwestowano głównie w nowe technologie i maszyny. Innowacje z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw wiązały się ze zwiększeniem powierzchni gospodarstw, zmianą struktury zasiewów oraz organizowaniem się rolników w grupy producenckie.

Innowacje w gospodarstwach rolnych są motorem napędowym modernizacji rolnictwa i przyczyniają się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Temat innowacji przybliżył wykład dr inż. Stanisława Minty z Zakładu Polityki Gospodarczej i Prawa – Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykład nt. „Zagadnień innowacyjności i dobrych praktyk w sektorze rolno-spożywczym” poruszał m.in. zagadnienia: rodzaju i aktualnego poziomu innowacyjności w odniesieniu do sektora rolno-spożywczego, czynników wymuszających wprowadzanie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiał również kierunki innowacyjności w rolnictwie, branży rolno-spożywczej w Polsce i na świecie.

Konkurs AgroLiga 2016 przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Rolnik indywidualny i Firma przetwórstwa rolno-spożywczego
i usług rolniczych. W tym roku zakwalifikowało się do niego 11 rolników i 3 firmy.

Zestawienie wyników konkursu AgroLiga 2016

Rolnicy indywidualni :

Lp. Imię i Nazwisko Wieś/Miasto Gmina Miejsce
1. Gospodarstwo rodzinne: Barbara i Zdzisław Załoga, Maria i Mariusz Załoga Bukowie Wilków I
2. Irena i Leszek Mularz Opole – Półwieś Opole II
3. Gospodarstwo rodzinne: Stefan Goetz, Krzysztof Goetz Strzeleczki Strzeleczki III
4. Adam Woitzik Ligota Czamborowa Izbicko III
5. Anna i Marcin Świderscy Kopice Grodków Wyróżnienie
6. Gabriela i Arnold Hoerster Pokrzywnica Reńska Wieś Wyróżnienie
7. Anna i Mariusz Olsza Węża Korfantów Wyróżnienie
8. Alfred Jendrsczok Sternalice Radłów Wyróżnienie
9. Ireneusz Górzański Szybowice Prudnik Wyróżnienie
10. Bogusława i  Leon Szpak Radynia Głubczyce Wyróżnienie
11. Katarzyna i Paweł Gancarz Wierzbica Dolna Wołczyn Wyróżnienie

Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych:

Lp. Nazwa Firmy Wieś/Miasto Gmina Miejsce
1. Przedsiębiorstwo Handlowo– Usługowe AGROPOL Sp. z o.o. Baborów Baborów I
2. Pracownia cukiernicza Renata Kimmel Grabina Biała II
3. „VERTIGO” Steinhof – Gebert, Pakura i wspólnicy Spółka Jawna Gogolin Gogolin III

 

https//youtu.be/Ei2HhdWMjyY

https//youtu.be/3S7yTYp20AU

https//youtu.be/soFT7ogBou8

oodr