SPOTKANIA INFORMACYJNE W OŚRODKACH TERENOWYCH WOJ. OPOLSKIEGO – LUTY / MARZEC 2019 r.

W lutym i marcu 2019 r. miały miejsce podsumowania działalności upowszechnieniowo – doradczej Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z Brzegu, Krapkowic, Namysłowa, Nysy, Olesna, Głubczyc i Kędzierzyna – Koźla. Uczestniczyło w nich łącznie 536 osób, w tym Dyrekcja Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Pan Jarosław Nosal oraz Pani Teresa Barańska, rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele poszczególnych gmin i organizacji powiatowych oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. Podczas podsumowań swoją działalność promowały firmy, z którymi chętnie współpracują rolnicy. W tracie tych spotkań broker innowacji przedstawił prezentację informacyjną nt. działania sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”. Na stoisku informacyjnym promowane były publikacje wydane w ramach działań operacyjnych SIR.

Sylwia Dudek