“Hoduj z głową – szkolenie dla hodowców i producentów żywca wołowego”

Dnia 20 lutego 2019 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie miało miejsce szkolenie pt. „Hoduj z głową – szkolenie dla hodowców i producentów żywca wołowego” organizowanego przez Dział DZP. Szkolenie zostało otwarte przemówieniem Jarosława Nosal, Dyrektor Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Jacka Zarzeckiego – Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W szkoleniu uczestniczyło 60 osób, głównie hodowcy bydła, rolnicy, przedsiębiorcy, pracownicy OODR oraz firmy promujące swoja działalność. Podczas szkolenia broker innowacji przedstawił prezentację informacyjną nt. działania sieci innowacji w rolnictwie i działania „Współpraca”. Na stoisku informacyjnym promowane były publikacje wydane w ramach działań operacyjnych SIR. Szkolenie sfinansowano z funduszu promocji mięsa wołowego.

Sylwia Dudek