Program szkolenia “Śląski Tucznik” – produkt lokalny i współpraca w formie klastra

W dniu 13.03.2019 r. odbędzie się szkolenie pt.: “Śląski Tucznik – produkt lokalny i współpraca w formie klastra”. Projekt „Śląski Tucznik” jest objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu  Brzeskiego.

 

 

Data: 13.03.2019 r., godz. 9:30

Miejsce: BISTRO – Restauracja, Kolnica 49, 49-200 Kolnica k/Grodkowa

Organizator zapewnia: serwis kawowy, degustację wyrobów z wieprzowiny oraz obiad

Program szkolenia:

godz. 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

godz. 10:00 – 11:00 ,,Śląski Tucznik – czym jest, po co powstał”. Prezentacja Spółdzielni Opolskie Fermy Trzody – Kolnica

godz. 11:00 – 11:45 Walory dietetyczne i kulinarne wieprzowiny wytworzonej w technologii ,,Śląski Tucznik”

godz. 11:45 – 12:30 Skutki ekonomiczne i społeczne dla lokalnych przetwórców i producentów trzody  w razie wystąpienia ASF-u na Opolszczyźnie – rola produktu lokalnego ,,Śląski Tucznik” i współpraca w formie klastra

godz. 12:30 – 13:00 Wymagania weterynaryjne dla zakładów zatwierdzonych i rejestrowanych

godz. 13:00 – 13:15 Funkcjonowanie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

godz. 13:15 Obiad

godz. 13:45 Podziękowania, rozdanie zaświadczeń

Zapraszają organizatorzy OODR Łosiów i Spółdzielnia Opolskie Fermy Trzody – Kolnica.

 

Sylwia Dudek