Szkolenie “Śląski Tucznik – produkt lokalny i współpraca w formie klastra

W dniu 13.03.2019 r. w Kolnicy k/Grodkowa odbyło się szkolenie pt.: „Śląski Tucznik – produkt lokalny i współpraca w formie klastra”. Organizatorem spotkania był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich OODR Łosiów we współpracy ze Spółdzielnią Opolskie Fermy Trzody pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego. W spotkaniu wzięły udział 34 osoby. Wszystkich przybyłych gości powitała wstępnym przemówieniem Pani Renata Wojas – kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w OODR Łosiów. Następnie Prezes Spółdzielni Opolskie Fermy Trzody w Kolnicy – Pan Rafał Duś, przedstawił zgromadzonym ideę współpracy w formie klastra „Śląski Tucznik”. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. inż. Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który opowiedział nam o walorach dietetycznych i kulinarnych wieprzowiny wytworzonej w technologii ,,Śląski Tucznik”. Ponadto w swoim wystąpieniu poruszył ważny obecnie temat możliwości wystąpienia ASF-u na Opolszczyźnie. Mieliśmy również przyjemność gościć Zastępcę Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Panią lek. wet. Małgorzatę Paciepnik, która w bardzo interesujący sposób opowiedziała o wymaganiach weterynaryjnych dla zakładów zatwierdzonych i rejestrowanych. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz współorganizatorzy – zespół pracowników SIR z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w OODR w Łosiowie. Broker innowacji Sylwia Dudek przedstawiła funkcjonowanie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Całe spotkanie miało medialną oprawę z TVP Opole i Radio Park FM na czele.

Relacje ze szkolenia zostały udostępnione przez:

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie – zespół SIR.

Sylwia Dudek